Source
ITFunctions : Utilities.getFolderName : : ITLibDB : dbquery
Error no. 0
Description invalid connection received at line no.: 0
email sent toservice@infotools.in
// Infotools library:- Error ! Nityundan Gotriya Bhide Pratishthan
    Quick Registration
 

News
¤

नित्यूंदन गोत्रीय भिडे प्रतिष्ठानची वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवार दिनांक २५ सप्टेंबर २०२२ रोजी आयोजीत केली आहे.
स्थळ : आनंद मंगल कार्यालय, सारसबागे समोर, पुणे.


आम्ही भिडे अंक

YEAR MONTH MONTH MONTH MONTH
2023 January      
2022 January May
Golden Jubilee
   
2021 January April July
August
October
2020 January   October  
2019   April July October
2018   April    
2017 January April September October
2016       October
2015   April July October
2014 January April July October
2013 January April July October
2012   April    
2011     July  
वाढदिवसानिमित्त देणगी

व्यक्तिगत आर्थिक स्थैर्याचा निकष संस्थेच्या प्रगतीसाठी तितकाच आवश्यक असतो. संस्था आर्थिक दृष्ट्या सुद्रुढ व्हावी व सर्व सदस्यांच्या सहाय्याने हे उद्दिष्ट साधावे ह्या हेतूने नित्युंदन गोत्रीय भिडे प्रतिष्ठानला आपल्या वाढदिवसानिमित्त देणगी देऊन आपला वाढदिवस साजरा करा.


Home  |  Contact Us  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Mail  |  Email  |  Login  |  SMS
2009, All rights reserved Nityundan Gotriya Bhide Pratishthan, Mumbai, India.
Maintained by Infotools, Pune, Bharat
  |   *Last updated on :23 November, 2017   |   Add this website to favorites!